Pelan Pengajian

Carta Alir Pengajian di MTS

1) Program Pra Tahfiz


Kursus Pengajian

Hafazan / Tajwid dan Tahsin / Asas Fikah dan Aqidah Dan Khat

Tempoh Pengajian

1 Tahun

Persiapan sebelum memula hafazan Al-Quran. Pelajar dilatih untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tahsin, serta menambahkan kecintaan kepada Al-Quran

2) Program Hafazan


Kursus Pengajian

Hafazan 30Juzuk

Tempoh Pengajian

1 tahun hingga 2 tahun

Hafazan kaedah turki osmani.Penekanan akhlaq, Adab, komitmen dan kecintaan pelajar kepada Al-Quran.

3) Program Pemantapan


Kursus Pengajian

Program pengulangan hafazan

Tempoh Pengajian

6 bulan hingga 12 bulan

Pelajar yang telah hafiz harus mengambil syahadah untuk menyambung pengajian alim

4) Program Alim Di Malaysia


Kursus Pengajian

Program bacaan kitab Alim (Marhalah IBTIDAIYYAH)

Tempoh Pengajian

1 tahun

Pelajar yang berjaya menduduki peperiksaan dan mempunyai peribadi dan akhlak yang tinggi akan diberikan peluang melanjutkan pengajiannya di Turki

5) Program Alim Di Turki


Kursus Pengajian

Marhalah IHZARI / Marhalah tahta Takamul / Marhalah Takamul

Tempoh Pengajian

3 tahun

Pelajar penajaan sepenuhnya dari Yayasan Sulaimaniyyah Turki. Mereka akan ditetapkan di asrama sekitar negara Turki. Sepanjang pengajian mereka tidak akan dibenarkan pulang ke Malaysia sehingga tamat pengajian.

6) Berkhidmat Kepada MTS


Pelajar yang menamatkan pengajian di Turki akan memberikan khidmat di cawangan MTS di seluruh dunia. Mereka akan menyumbang kembali segala ilmu yang telah diperolehi kepada para pelajar baru untuk menjaga hafazan Al-Quran mereka.

Pelajar akan diberikan peluang untuk mengambil SPM atau pengajian tinggi dengan mendapat kebenaran dari pihak MTS.

Scroll to Top
× Klik untuk pertanyaan